SPEACIAL CONVENIENTS

Integrating many services, utilities such as swimming pools, gym, garden, … to bring the best experience to customers…

STANDARD ROOM

View all apartments >>

52$
PHÒNG SUPERIOR

View all apartments >>

WHY CHOOSE US ?

High-class apartments are designed in modern style, integrating many diverse utilities. Bring the best experience to customers …

V19

LOCATION

Apartment located in the center, convenient for traveling, working, connecting many important areas in the city center, amusement parks, entertainment, …

G15

QUALITY

The apartments are designed according to current and beautiful architecture, integrating many high-class utilities, best serving the daily activities of customers.

C38

LUXURY SERVICES

oncluding many advanced facilities such as swimming pool, garden, gym, park, security, security 24/24. Satisfy the needs of customers

CUSTOMER SAY…

Hundreds of customers have chosen to use the service &use our apartment. How about you ?

Zen

Anh Tài Smile

Từ lúc chuyển đến căn hộ này, bạn gái cũ không còn làm phiền mình nữa. Hơn nữa các tiện ích và dịch vụ cũng như nội thất và không gian rất thoải mái. Là một nơi đáng sống…

R1

Chị Sương M.Đ

Từ lúc chuyển đến căn hộ này, bạn trai cũ không còn làm phiền mình nữa. Hơn nữa các tiện ích và dịch vụ cũng như nội thất và không gian rất thoải mái. Là một nơi đáng sống…

R2

Chị Cherry Lan

Căn hộ ở đây được thiết kế rất đẹp, không gian rộng rãi, thoải mái, là nơi lý tưởng để mình có thể sinh hoạt cũng như thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi…

Zen

Anh Tài Smile

Từ lúc chuyển đến căn hộ này, bạn gái cũ không còn làm phiền mình nữa. Hơn nữa các tiện ích và dịch vụ cũng như nội thất và không gian rất thoải mái. Là một nơi đáng sống…

R1

Chị Sương M.Đ

Từ lúc chuyển đến căn hộ này, bạn trai cũ không còn làm phiền mình nữa. Hơn nữa các tiện ích và dịch vụ cũng như nội thất và không gian rất thoải mái. Là một nơi đáng sống…

R2

Chị Cherry Lan

Căn hộ ở đây được thiết kế rất đẹp, không gian rộng rãi, thoải mái, là nơi lý tưởng để mình có thể sinh hoạt cũng như thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi…